przejdź do głównej treści strony

Autobusy komunikacji miejskiej pod lupą ITD

Inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili w ostatnich tygodniach wzmożone kontrole autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej w większych miastach woj. zachodniopomorskiego. Kontrole były prowadzone m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Stargardzie, Goleniowie, Pyrzycach.

Ogółem skontrolowano blisko 200 autobusów, spośród których zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych. Najczęściej stwierdzaną usterką były wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelny układ hamulcowy, uszkodzone paski napędu oraz przekroczone normy zadymienia spalin. Jeden z autobusów marki Autosan został wytypowany do kontroli już kilka dni wcześniej, kiedy zauważono rozciągającą się chmurę dymu za autobusem odjeżdżającym z przystanku. Inspektorzy wyposażeni już w dymomierz udali się na ulice Szczecina i zauważyli, że autobus ten dojeżdża z pasażerami na przystanek końcowy. Przeprowadzono szczegółową kontrolę stanu technicznego autobusu oraz pomiar zadymienia spalin. Dymomierz wskazał średnią wartość współczynnika przenikalności światła jako 4,02 [m (-1)], a obowiązująca norma w Polsce dla tego typu pojazdu wskazuje dopuszczalne zadymienie do 3,0 (m-1). Następnego dnia inspektorzy poddali kontroli autobusy tego samego przewoźnika i okazało się, że kolejny pojazd musi być wycofany z eksploatacji, z uwagi na przekroczone normy zadymienia spalin oraz wycieki płynów eksploatacyjnych. Tym razem współczynnik przenikalności światła wyniósł 5,03.

Autor:  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie 

04.12.2018

© Urząd Miasta Szczecin