System Zarządzania Ruchem w Szczecinie

>> System Zarządzania Ruchem  <<

Celem wdrożenia Systemu jest zwiększenie płynności ruchu w Szczecinie oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Dzięki wprowadzeniu Systemu ma poprawić się płynność ruchu w mieście, zmniejszyć ilość wypadków i kolizji. Stworzony będzie system informacji dla kierowców o warunkach panujących na drogach.

Realizacja Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie jest możliwa dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet: VI – Rozwój funkcji metropolitalnych
Działanie: 6.5 – Inteligentne systemy transportowe

Realizacja projektu rozpoczęła się 12 września 2011 roku Głównym Wykonawcą Systemu w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostało konsorcjum trzech firm UTI Traffic Management S.A. Bukareszt, UTI Grup S.A. Bukareszt, Grupa UTI Polska sp. z o.o. Warszawa. Inżynierem kontraktu jest Komplet Inwest sp. j.

W ramach systemu powstała sieć ulicznych kamer, tablice z informacjami dla kierowców i internetowy portal dla użytkowników dróg.

Pięć ekranów diodowych typu RGB o rozmiarach 5 x 6m stanęło w następujących miejscach:

  • Na Bramie Portowej (w kierunku jazdy na prawobrzeże), tuż przy Placu Zwycięstwa,
  • ul. Gdańska – przy rozjeździe na Trasę Zamkową i ul. Energetyków,
  • ul. Eskadrowa,
  • ul. Struga przed skrzyżowaniem z ul. Gryfińską – Hangarową i Batalionów Chłopskich,
  • Szosa Stargardzka (w kierunku centrum) przed węzłem z autostradą A6 przy ul. Zwierzynieckiej

"Na elektronicznych tablicach znajdują się informacje o czasie przejazdu, o pogodzie i o warunkach na drodze (np. o utrudnieniach związanych z remontem, kolizją, oblodzeniem jezdni), zalecenia dotyczące prędkość przejazdu, trasy alternatywne. Dzięki tym informacjom kierowcy mogą podjąć decyzję, którą drogą chcą dojechać do celu.

Elektroniczne tablice oficjalnie zostały uruchomione 30 listopada 2012 roku.


W zwiazku z zakończeniem realizacji projektu pn.: "Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w dniach 29-30 listopada 2012 r. odbyła się konferencja zamykająca projekt stanowiąca uroczyste otwarcie Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie. W konferencji brało udział blisko 100 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także prasy).Organizatorami konferencji byli ITS POLSKA oraz Gmina Miasto Szczecin. Oficjalnym Partnerem imprezy była firma UTI realizująca system ITS w Szczecinie.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Marek Litwin – prezes ITS POLSKA. W imieniu Gminy Miasta Szczecin uczestników konferencji przywitał Zastępca Prezydenta Miasta – Mariusz Kądziołka, który podczas swojego wystąpienia wyraził nadzieję, iż rozwój komunikacji przyspieszy, a uczestnicy ruchu drogowego będą mogli podróżować coraz bezpieczniej. Gości konferencji przywitał także Tiberiu Urdareanu – Prezes Zarządu UTI Group, który dokonał przedstawienia firmy oraz zespołu wdrażającego projekt ITS w Szczecinie.

Wystąpienia zaprezentowane podczas konferencji dotyczyły m.in. celów ITS POLSKA, tematyki problemów w transporcie XXI wieku, odwoływały się do dyrektywy unijnej w sprawie ram wdrażania ITS, która wskazuje rozwiązania tych problemów. Zwrócono również uwagę na to, że ITS daje szansę nie tylko na poprawę bezpieczeństwa transportu, ale także efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta Szczecin przedstawił szczegóły realizacji Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie dotyczące obszaru wdrożenia, jego celów oraz efektywności, która została wystawiona na próbę w przeddzień rozpoczęcia konferencji kiedy to w Szczecinie miała miejsce poważna kolizja drogowa.

W trakcie konferencji możliwe było zwiedzanie Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Krzysztof Brok reprezentujący firmę UTI oprowadzili uczestników konferencji po szczecińskim centrum (sala operatorów, pokój kierownika CZR, pokój do bieżącej pracy związanej z zarządzaniem ruchem oraz serwerownia), przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających. "

Projekt pn.:"Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013."