przejdź do głównej treści strony

Kampania "Nie na pokaz"

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem wytwarzania intymnych obrazów lub filmów przez osoby małoletnie intencjonalnie angażujące się w erotyczną lub seksualną aktywność oraz prezentowania takich treści w internecie, rozsyłania ich do osób bliskich oraz nieznajomych (tzw. self generated sexual content).

Akcja adresowana jest przede wszystkim do młodych osób i ma na celu budowanie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z dystrybucją materiałów o charakterze intymnym przez młodych ludzi oraz motywowanie ich do rozważnego korzystania, prezentowania i budowania swojej tożsamości online, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Działania kampanijne poza kształtowaniem świadomości na temat zagrożeń mają na celu wskazanie, gdzie szukać pomocy lub co zrobić, w sytuacji, gdy materiały zostaną upublicznione przez osoby, które uzyskały do nich dostęp. Ważnym aspektem jest edukacja młodych osób, podkreślająca możliwość dokonania wyboru – jeśli nie chcemy dzielić się materiałami intymnymi, to zawsze możemy powiedzieć „nie” – oraz uświadamiająca potencjalne konsekwencje trafienia tego typu treści do internetu.

W ramach kampanii Polskie Centrum Programu Safer Internet założyło konto na platformie Tik Tok (tiktok.com/@saferinternetpl) na którym zostały umieszczone 6 filmów trzydziestosekundowych.

 Kampania ma na celu:

  • zwrócenie uwagi na problem seksualnych zachowań dzieci i młodzieży online, zwłaszcza tych, które prowadzą do powstawania treści pornograficznych,
  • motywowanie do rozważnego korzystania z internetu,
  • budowanie świadomości na temat zagrożeń oraz potencjalnych konsekwencji wynikających z dzielenia się materiałami intymnymi wytworzonymi samodzielnie,
  • wskazanie miejsc, gdzie szukać pomocy w przypadku upublicznienia materiałów.


Realizatorzy akcji

Kampania realizowana jest przez NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Centrum powołane zostało w 2005 r. i obecnie funkcjonuje w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility. Tworzą je NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii (kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, publikacja materiałów edukacyjnych). W ramach Centrum udzielana jest pomoc psychologiczna młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież (telefony zaufania: 116 111, 800 100 100).

W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK funkcjonuje także zespół Dyżurnet.pl, którego podstawowym zadaniem jest analiza i reagowanie na zgłoszenia dotyczące potencjalnie nielegalnych treści dostępnych w internecie, z których najważniejszymi są materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci (ang. CSAM - child sexual abuse materials). Dyżurnet.pl to jedyny zespół w Polsce, który reaguje na tego rodzaju treści. Został założony w NASK w 2005 r. i od samego początku należy do międzynarodowego stowarzyszenia INHOPE, które skupia podobne zespoły reagujące z całego świata (tzw. hotline’y). W sierpniu 2018 r. działania podejmowane przez Zespół wpisano na mocy ustawy do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Partnerem kampanii został Tik Tok Polska.

Więcej informacji o kampanii na stronie saferinternet.pl

Autor:  saferinternet.pl 

29.05.2023