przejdź do głównej treści strony

Oszustwa na" wnuczka"- Niemiecka i Polska Policja realizuje wspólny projekt

W dniu 10 listopada 2121 r. w Locknitz odbyło się spotkanie niemieckich i polskich policjantów, na którym omówiono wspólne przedsięwzięcia podejmowane w celu ograniczenia ilości przestępstw na szkodę seniorów.

Spotkanie zorganizowali nasi zachodni sąsiedzi. Uczestniczyli w nim ze strony niemieckiej: mł.ins. Jens Hildebrandt - Naczelnik wydziału do zwalczania przestępczości, ins. Hanno Lüders - Dyrektor Policji Kryminalnej , nadk. Ivonne Müller -koordynatorka zespołu do współpracy międzynarodowej, pracownicy wydziału prewencji, komunikacji społecznej oraz policji kryminalnej oraz Agnieszka Lüdicke.

Województwo zachodniopomorskie reprezentowali: mł.insp. Grzegorz Sudakow - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie, funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i zespołu prasowego KWP, oficerowie prasowi KMP w Szczecinie, Wydziału Prewencji i Kryminalnego KMP.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali wcześniej przebadani na obecność koronawirusa. Wyniki były negatywne.

Na początku gospodarze zebrania przestawili założenia wspólnego programu Niemieckiej i Polskiej Policji, który ma na celu zapobieżenie oszustwom na tzw; " wnuczka".
Następnie głos zabrał ins. Hanno Lüders - Dyrektor Policji Kryminalnej, który omówił statystykę tego typu przestępstw na terenie Niemiec. Zwrócił szczególną uwagę na znaczny wzrost stwierdzonych oszustw. Najczęściej są to przestępstwa na tzw: " fałszywego pracownika banku" , czy też "amerykańskiego żołnierza"

Ze strony zachodniopomorskiej Policji- mł.insp. Grzegorz Sudakow przestawił także aktualne dane statystyczne. Podkreślił istotę wszelkich działań profilaktycznych podejmowanych na rzecz ograniczenia tych przestępstw.
Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie pokazali konkretne materiały profilaktyczne- plakaty, ulotki, breloczki, które są wykorzystywane przez funkcjonariuszy w czasie prelekcji, spotkań z osobami starszymi. Podkreślili, iż niezmiernie ważna jest współpraca interdyscyplinarna z różnymi instytucjami i podmiotami poza policyjnymi.

W tym oddziaływaniu pomocne są także media, za których pośrednictwem można dotrzeć do jak największej liczby odbiorców ( spoty radiowe, filmy).
Niemieccy funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką i współpracą z mediami prowadzą podobne działania. Zaprezentowali swoje plakaty i omówili inne przedsięwzięcia.
Podsumowując to spotkanie należy stwierdzić, że przestępstwa " na wnuczka" nie znają granic. Wymiana doświadczeń, wspólne rozmowy , współpraca przyczyni się bez wątpienia do poprawy i ograniczy liczbę oszustw.
Planowane jest wydrukowanie plakatów dwujęzycznych , które pozwolą na zapoznanie się z nimi większej liczby odbiorców.

Kolejne spotkanie odbędzie się już po Nowym Roku.

 

kom. Anna Gembala

foto KWP Szczecin/KMP Szczecin

Autor:  Policja Zachodniopomorska 

22.11.2021