przejdź do głównej treści strony

Sygnały alarmowe - Rozmowa cz. 1

Jaka jest historia używania sygnałów alarmowych? W jakich sytuacjach sygnały alarmowe były używanie? Jaka jest różnica między ostrzeganiem i alarmowaniem? Jak przekazywane sę komunikaty? Opowiedzi na te pytania można znaleźć w rozmowie z Jarosławem Kęsickim - Inspektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Szczecin. 

Używanie sygnałów alarmowych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7.01.2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. W złączniku określone są wzory komunikatów alarmowych i sygnałów alarnowych.

Ostrzeganie - przekazanie komunikaru uprzedzającego o prawdopodobnych zagrożeniach i zaleceniach postępowania poprzez komunikat w radiu, telewizji, sms, Aplikacja RSO, mobilne urządzenia nagłaśniające.

Alarmowanie - natychmiastowe przekazanie sygnału o zagrożeniu, skażeniu, zakażeniu, o sytuacji kryzysowej, o działaniach antyterrorystycznych lub wojennych.

 

Wkrótce:

Sygnały alarmowe - Rozmowa cz.2 - Rodzaje oraz próbki sygnałów alarmowych emitowanych za pomocą syren alarmowych oraz sposoby powiadamiania ludności o zagrożeniach.

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

29.06.2018