przejdź do głównej treści strony

Wsparcie finansowe dla Szczecina

Ministerstwo Zdrowia przekaże blisko 13,7 mln złotych na dofinansowanie projektów w Szczecinie. Dzisiaj minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podpisał umowy z beneficjentami. Środki będą przeznaczone na sprzęt, wsparcie dla przyszłych pielęgniarek i rozwój kształcenia lekarzy. Minister Zdrowia wziął również udział w inauguracji roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Doposażenie oddziałów ratunkowych

Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. Fundusze unijne sfinansują głównie aparaturę dla dzieci, które wymagają specjalnego, dostosowanego sprzętu. 4 projekty dotyczą wsparcia szpitalnych oddziałów ratunkowych – to pokazuje skalę, jak ważne jest wsparcie szpitali w ratowaniu życia. Fundusze unijne trafiają także m.in. do szpitalnych oddziałów ratunkowych dla dzieci, które są niezwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego.
Umowy dotyczące SOR zostały dzisiaj podpisane z podmiotami:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie;
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie.

Pozostałe 2 umowy zostaną podpisane w najbliższym czasie.

Stypendia dla pielęgniarek

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na stypendia dla pielęgniarek z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. To jedyna umowa w ramach programu „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa” w województwie zachodniopomorskim. Wartość podpisanej dziś umowy to ponad 11,6 mln zł.
Część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Stypendia – 800 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie - absolwenci wchodzące do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.
Rozwój kształcenia lekarzy
Umowa na kształcenie lekarzy również zostanie w najbliższych dniach podpisana z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. To również jedyna umowa w ramach programu kształcenia rozwoju lekarzy w województwie zachodniopomorskim. Jej wartość to niemal 1,4 mln zł.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:
• infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
• infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii
• programy profilaktyczne
• infrastrukturę pracowni diagnostycznych
• programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych
• kształcenie kadr medycznych
• dzienne domy opieki medycznej
• centra symulacji medycznej
• działania projakościowe.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało ponad 550 umów z beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w całym kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.
W województwie zachodniopomorskim podpisano 10 umów o wartości ponad 77,5 mln zł na dofinansowanie inwestycji ze środków POIŚ oraz 10 umów o wartości około 33 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER. 

Autor:  Ministerstwo Zdrowia 

05.10.2018