przejdź do głównej treści strony

Ubezpieczenia turystyczne cz 2 - Rozmowa

Pani Longina Kaczmarek - Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie mówi o ubezpieczeniach turystycznych. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Umowa o świadczenie usług turystycznych powinna być zawarta na piśmie i wymagany jest w niej zapis o rodzaju i zakresie ubezpieczenia turystów oraz podstawowych danych ubezpieczyciela. Jest to tzw. ubezpieczenie gwarancyjne, które jest wymagane przez ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. z póżn.zmianami.

Przedsiębiorstwa turystyczne chcąc zminimalizować cenę imprezy turystycznej często wykupują ubezpieczenia w minimalnym zakresie, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji, kiedy musimy skorzystać z tego ubezpieczenia. Decydując się na wyjazd turystyczny (szczególnie zagraniczny) dobrze jest dodatkowo się ubezpieczyć. Przed wyjazdem na urlop do krajów UE i Wspólnego Obszaru Gospodarczego należy zaopatrzyć się w europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego – EKUZ, którą otrzymamy w siedzibie oddziału NFZ. Jeżeli impreza turystyczna nie powiedzie się z przyczyn zależnych od organizatora, przysługuje nam zwrot kosztów poniesionych w związku z tą imprezą.

 
 
 
Autor:  Wydział Informatyki 

02.07.2015