przejdź do głównej treści strony

Kupowanie od podmiotu prywatnego - Rozmowa


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panią Longiną Kaczmarek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie.

Kupowanie od osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą 
Zawierając umowę kupna-sprzedaży z osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą mamy prawo do składania reklamacji tylko na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556-576).

Rękojmia za wady to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, w sytuacji, gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. 

Osoba fizyczna zawierająca umowę kupna-sprzedaży również z osobą fizyczną (niebędącej przedsiębiorcą) nie jest konsumentem i dlatego nie jest objęta szczególną ochroną prawną jaką posiada konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Reasumując, jeśli kupujemy od osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, to w takim przypadku nie mają zastosowania przepisy konsumenckie i mamy mniej praw w porównaniu z zakupami u przedsiębiorcy i tak np; jeżeli rzecz nabywamy przez Internet od przedsiębiorcy, to przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy zawieramy umowę z osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą to niestety nie przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

09.11.2016