przejdź do głównej treści strony

Na grzyby - poradnik część 3

 

 

Trzeci odcinek poradnika "Na grzyby" obejmuje tematy: zasady wprowadzania grzybów świeżych do obrotu handlowego, uprawnienia klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Informacji udziela Pani Marzena Pacała-Łochnicka - Przedstawiciel Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie.

Zasady wprowadzania grzybów świeżych do obrotu handlowego reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Według tego rozporządzenia

  • zakłady przetwórcze zobowiązane są zapewnić nadzór grzyboznawcy nad procesem produkcji grzybów.
  • podmioty działające na rynku spożywczym w zakresie obrotu lub przetwórstwa grzybów rosnących w warunkach naturalnych są zobowiązane posiadać atest na grzyby (świeże wystawia klasyfikator lub grzyboznawca, a suszone tylko grzyboznawca)
  • grzyby świeże dziko rosnące można wprowadzać do obrotu wyłącznie w placówkach handlowych lub targowiskach, używać do produkcji np. w zakładach żywienia zbiorowego pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże bądź suszone.

Uprawnienia klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.
- zgodnie z art. 43 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia klasyfikatorem grzybów może uzyskać osoba, która jest pełnoletnia, ukończyła co najmniej gimnazjum oraz kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfikatorów grzybów, zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Uprawnienia grzyboznawcy może uzyskać osoba, która jest pełnoletnia, posiada co najmniej wykształcenie średnie, ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na grzyboznawców, zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego działającego z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego.
Organem właściwym w sprawach nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, potwierdzonych świadectwami, oraz pozbawiania tych uprawnień jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Poznaniu.

Tekst: Marzena Pacała-Łochnicka - Przedstawiciel Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

26.08.2014