przejdź do głównej treści strony

Jak kupić wycieczkę - Rady Miejskiego Rzecznika cz.3

Większość konsumentów twierdzi, że przed wyborem biura podróży nigdy nie czyta umów ani nie sprawdza czy wszystkie zawarte w niej zapisy sa zgodne z obowiązujacym prawem. UOKiK prowadzi Rejestr klauzul niedozwolonych, które nie powinny znależć sie w umowie zawieranej z przedsiębiorcą. Jeżeli mimo wszystko w umowie o świadczenie usług turystycznych znajdzie się postanowienie wywołujące takie same skutki jak jedno z postanowień widniejących w rejestrze, zgodnie z prawem nie jest ono wiążące dla stron umowy.
Nalezy pamietać, że konsument ma prawo do skladania reklamacji w terminie do 30 dni od powrotu z nieudanej wycieczki w przypadku niespelnienia warunków umowy przez organizatora wypoczynku. Możemy reklamować: brak obiecanego widoku na morze, gorszy standard hotelu, warunki sanitarno-higieniczne panujace w pokoju, monotonne jedzenie, brak klimatyzacji, halas w nocy itp. W oszacowaniu odszkodowania pomocna będzie Tabela Frankfurcka z której coraz częściej korzystamy, mimo, że jest to dokument nieoficjalny. 

 Pani Longina Kaczmarek - Miejski Rzecznik Konsumentów  w Szczecinie mówi jak dobrze przygotować się do wyjazdu wakacyjnego. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

27.05.2015