przejdź do głównej treści strony

Reportaż z debaty dot. bezpieczeństwa pieszych

Kolejna debata społeczna pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - każdy może mieć na nie wpływ" odbyła się w dniu 16.11.2017r. , w godz. 17.00 – 19.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Poruszane tematy:

  • bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  • problem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, stwarzający realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
  • realizacja działań profilaktycznych mających wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  • reakcja społeczeństwa na zaobserwowane wykroczenia oraz przestępstwa w ruchu drogowym,
  • rozwiązania w zakresie inżynierii drogowej mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa.


Gośćmi byli przedstawiciele Rady Miasta, rad osiedli, a także mieszkańcy naszego miasta.

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

20.11.2017