przejdź do głównej treści strony

O cyberzagrożeniach w Szkole Szpitalnej w Zdrojach

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” w Zespole Szkół Szpitalnych mieszczącym się przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie funkcjonariusz z KMP przeprowadził pogadankę z uczniami szkoły podstawowej na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

Policjant spotkał się z uczniami gimnazjum przebywającymi w szpitalu by z nimi porozmawiać o odpowiedzialności karnej osób nieletnich. W trakcie spotkania dzieci i młodzież przebywająca w szpitalu mogły dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy przestępstw w tym tych popełnianych popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiarą.

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

16.10.2015