przejdź do głównej treści strony

Podróżuj bezpiecznie z serwisem ODYSEUSZ


Zachęcamy do korzystania z serwisu "Odyseusz" wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.

Dlaczego?

w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany do informowania o mozliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Jak się zarejestrować?

zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości,
zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Praktyczne porady:

Osobom przebywającym za granicą dłużej niż 6 miesięcy polecamy założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację swoich danych kontaktowych, zgłaszanie kolejnych podróży i informacji o terminach wyborów.
Wszystkie osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz” otrzymają e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte.
Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za granicę polecamy proste zgłoszenie, bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.

Zarejestrować się w systemie Odyseusz można na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Autor:  Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

05.07.2016