przejdź do głównej treści strony

Reportaż z Debaty - bezpieczny ruch w mieście

W dniu 22 marca odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szczecinie. Jakie tematy były poruszone? Jaki był cel debaty?

Zapraszamy do wysłuchania reportażu - wypowiadają się: mł.insp. Piotr Makuch - Komendant Miejski Policji w Szczecinie,  Marcin Charęza - Kierownik Referatu ds. organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin, Marcin Bogucki - instruktor nauki jazdy oraz egzaminator.

 

st. asp. Kucharska Marta - Komenda Miejska Policji w Szczecinie:

Od wielu lat na drogach Polski obserwujemy coraz większe natężenie ruchu kołowego. Wiąże się z tym wiele konsekwencji. To nie tylko negatywne oddziaływanie na środowisko, ale również zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń drogowych. W samym Szczecinie w 2017r. zarejestrowano blisko 288 tyś. pojazdów, tj. o ponad 6 tyś. więcej niż w roku poprzednim.

Mając na uwadze powyższe, Komendant Miejski Policji w Szczecinie mł. insp. Piotr Makuch wczoraj zorganizował w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, której tematyką był właśnie stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Szczecina.

Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy mieszkańca Szczecina, przedstawiciele rad osiedli, Urzędu Miasta w Szczecinie oraz instytucji zajmujących się na co dzień szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nie zabrakło również przedstawicieli młodego pokolenia – uczniów klas mundurowych.

Debata swoim zakresem obejmowała zarówno tematykę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale również problem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, stwarzający realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Poświęcono również czas na dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych wprowadzonych w naszym mieście, jak i na temat realizowanych działań profilaktycznych. Oczywiście każdy z uczestników miał możliwość zadania pytania oraz zgłoszenia wniosków.

Przeprowadzona debata pokazała, że w naszym mieście wiele dla poprawy bezpieczeństwa już zostało zrobione, ale i dużo pracy jeszcze przed nami. Ideałem byłaby „ Wizja Zero” – czyli zero wypadków śmiertelnych na drogach. Pamiętajmy, że każdy z nasz jest uczestnikiem ruchu drogowego, czy porusza się pieszo, czy jest pasażerem autobusu komunikacji miejskiej, czy też kieruje rowerem lub samochodem, więc każdy z nas ma realny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

30.03.2018