przejdź do głównej treści strony

Szczepienia przed wyjazdami z kraju

 

 

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych osobom wyjeżdżającym za granicę, zwłaszcza do krajów strefy tropikalnej, w celu profilaktyki występujących tam endemicznie chorób. Przed wjazdem do niektórych krajów konieczne było okazanie Międzynarodowej Książeczki Szczepień. Wpisów dokonywały tylko jednostki do tego uprawnione. Szczepienia dla osób podróżujących są odpłatne, jeżeli jednak wyjazd wiąże się z wykonywanym zawodem, profilaktyka ta finansowana jest zgodnie z zasadami dotyczącymi wszystkich szczepień pracowniczych.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panem Jackiem Szmidtem - Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie na temat szczepień.

W zależności od rejonu, do którego planowana jest podróż, wykonywane są następujące szczepienia przeciw:

 • żółtej gorączce;
 • błonicy;
 • tężcowi;
 • durowi brzusznemu;
 • WZW typu A;
 • WZW typu B;
 • poliomyelitis;
 • japońskiemu zapaleniu mózgu;
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu;
 • zakażeniom N.meningitidis – przed wyjazdem do strefy endemicznej;
 • wściekliźnie – zalecane tylko u osób narażonych na zakażenie ( z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, podróż w tereny, gdzie nie jest możliwe otrzymanie pomocy medycznej w ciągu 24 godzin) .

Szczepienie przeciw żółtej gorączce było obowiązującym w krajach , gdzie ta choroba występuje (zwłaszcza niektórych krajach Afryki i Azji Południowej). Szczepienie powinno być wpisane do Międzynarodowej Książeczki Szczepień przez uprawniony punkt szczepień. Szczepienie jest ważne przez 10 lat począwszy od 10 dnia po szczepieniu.

Wykaz placówek wykonujących szczepienia na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Tekst: WSSE Szczecin

Autor:  Wydział Informatyki 

05.08.2014