przejdź do głównej treści strony

Opieka wytchnieniowa - wsparcie dla opiekunów

Program "Opieka wytchnieniowa" kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są od 22 do 29 maja.

Usługi opieki wytchnieniowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw. Usługi mogą być świadczenie w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Wsparciem zostanie objętych maksymalnie 78 osób. Wnioski można składać w dniach od 22 do 29 maja 2023 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące programu Opieka wytchnieniowa znajdziesz w dedykowanej zakładce po kliknięciu w ten link.

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

22.05.2023