przejdź do głównej treści strony

Czat - ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Redakcja Portalu Edukacyjnego oraz Portalu Bezpieczni Razem zachęcają dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów do udziału w kolejnym Cz@cie, który odbędzie się 28 stycznia 2021 r. w godzinach 13.00 - 14.00.

Tematyką główną jest „Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej”.

Czat-baner

Odpowiedzi na pytania będą udzielać eksperci z zakresu ochrony danych osobowych, wśród nich przedstawiciele jednostek oświatowych, Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin, Technoparku Pomerania, Kancelarii Prawnej Rafała Malujdy oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Pytania można zadawać już od poniedziałku 25 stycznia przez formularz umieszczony na stronie internetowej szczecińskiego Portalu Bezpieczni Razem http://pbr.szczecin.pl/chapter_202107.asp

 

Aby zachęcić do spotkania na Cz@cie poniżej przedstawiamy kilka przykładowych pytań, na które już udzielono odpowiedzi.

1.       Co to są wrażliwe dane osobowe?

To szczególna kategoria danych osobowych, do której należą informacje które dotyczą:

 • Stanu zdrowia;
 • Przekonań religijnych;
 • Poglądów politycznych;
 • Przynależności związkowej lub wyznaniowej;
 • Pochodzenia rasowego lub etnicznego;
 • Kar, mandatów, orzeczeń sądowych i administracyjnych, skazań;
 • Nałogów, chorób (stanu zdrowia).

2.       Jakie pojawiły się nowe uprawnienia dotyczące osób, których dane osobowe są przetwarzane?

 • Prawo żądania usunięcia danych;
 • Prawo do bycia zapomnianym

3.       Jakim warunkom musi odpowiadać monitoring w szkole?

 • Musi być zgodny z podstawami prawnymi dotyczącymi monitorowania;
 • Wprowadzenie musi być uzgodnione z organem prowadzącym,
 • Po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radami rodziców, samorządem uczniowskim, radą szkoły.
  Odpowiednie środki techniczne  i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań należy również uzgodnić z organem prowadzącym. uzgodni

4.       Co nauczyciel może wykorzystać do zdalnego prowadzenia lekcji?

Dozwolony użytek edukacyjny jest przewidziany w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Możliwe jest korzystanie z utworów bez zgody autora lub posiadacza praw autorskich w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

 • w przypadku nauczania w szkołach lub placówkach oświatowych;
 • wynikających z potrzeb zilustrowania działań podjętych w postawionym celu dydaktycznym.

W tych celach można korzystać też z zasobów edukacyjnych:

 • rozpowszechnionych utworów w oryginale lub tłumaczeniu;
 • drukowaniu i kserowaniu utworów lub ich fragmentów.

Serdecznie zapraszamy

 

28 stycznia 2021 r. będziemy obchodzić po raz XV Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jest to czas na podnoszenie świadomości na zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, stąd nasza propozycja udziału w konferencji i Cz@cie oraz ważne informacje dot. ochrony danych osobowych.

KONFERENCJA

W tym dniu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na konferencję online „Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości”. Plan konferencji zamieszczony jest pod linkiem: Program konferencji.

Dla osób, które nie są Inspektorami Ochrony danych Osobowych polecamy szczególnie sesję pierwszą, która rozpoczyna się o godz. 10.15 i dotyczy tematu „Jak chronić dane osobowe i prywatność w czasach pandemii”.

 

Ponadto informujemy, że Rada Europy opublikowała „Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym”. Wytyczne wyjaśniają kwestie związane z realizacją podstawowych zasad praw dziecka w placówkach edukacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych.

Wprowadzenie zdalnego nauczania otwiera bramy placówek oświatowych na szerokie spektrum przetwarzanych danych a duża liczba pośrednich podmiotów wchodzi w interakcję z codziennymi czynnościami dzieci. Jednostki oświatowe powinny reagować na zagrożenia, w celu spełnienia zobowiązań związanych z ochroną danych i prywatnością uczniów.

Wytyczne zostały przedstawione w postaci dokumentu, który dzięki pracownikom Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO został przetłumaczony na język polski i jest do pobrania do pobrania ze strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/138/1824

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

22.01.2021