przejdź do głównej treści strony

Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „DRAWSKO-18”

W dniach 6 i 7 września 2018 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko przeprowadzono wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „DRAWSKO-18”.

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki unijnego modułu do gaszenia pożarów lasów oraz jednostki wojskowej straży pożarnej.

Głównym celem ćwiczeń była weryfikacja wniosków płynących z realizacji zadań modułu GFFFV Szczecin podczas gaszenia pożarów lasów w Szwecji oraz sprawdzenie propozycji zmian w siłach i środkach wytypowanych do działań w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

W wyznaczonym miejscu poligonu w Olesznie została zorganizowana baza operacji oraz miejsce pracy sztabu ćwiczeń. Zadania jakie zostały przygotowane przez organizatorów to m.in.:

  •     zabezpieczenie strzelań ogniowych wojsk NATO na terenie strzelnic Konotop, Mielno i Góra Hetmańska,
  •     działania ratowniczo - gaśnicze w zadymionym obiekcie o złożonej zabudowie, w którym znajdowały się osoby poszkodowane,
  •     działania ratowniczo - gaśnicze związane z gaszeniem pożaru budynku koszarowego trzykondygnacyjnego,
  •     działania ratownicze w wypadku komunikacyjnym pojazdu wojskowego, który wpadł do rzeki,
  •     działania gaśnicze związane z gaszeniem pożaru obszarów leśnych w trudnodostępnych rejonach Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,
  •     zorganizowanie zaopatrzenia wodnego w oparciu o pompy dużej wydajności i przenośne zbiorniki wodne,
  •     wykonanie zmineralizowanego pasa zaporowego przed frontem pożaru poprzez dokonanie wycinki drzew.

Pierwszy dzień manewrów zakończył się około północy, a część z sił i środków biorących udział w ćwiczeniach została zadysponowana do realnego zabezpieczenia strzelań ogniowych wojsk pancernych NATO.

Drugi dzień ćwiczeń obejmował realizację działań ratowniczo – gaśniczych przy symulowanym wielkoobszarowym pożarze kompleksu leśnego.

Zgodnie z założeniem, w trakcie podawania prądów gaśniczych doszło
do przerzutu ogni lotnych za linię stanowisk gaśniczych, co skutkowało powstaniem dwóch nowych ognisk pożaru. Siły i środki obecne na miejscu zdarzenia musiały wykazać się umiejętnością szybkiego przegrupowania oraz podjęcia działań gaśniczych w innym rejonie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Ponadto, podczas ćwiczeń na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko doszło do powstania trzech realnych pożarów na terenie poligonu. Dzięki obecności dużych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowych Straży Pożarnych, a także możliwości ich natychmiastowego użycia w realnych zdarzeniach, pożary udało się szybko opanować nie dopuszczając do przedostania się ognia z pasów ćwiczeń taktycznych na obszary leśne. 

Autor:  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 

14.09.2018