przejdź do głównej treści strony

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy WOPR

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór osób chętnych do udziału w szkoleniu.

Poszukujemy maksymalnie 12 osób do szkolenia trwającego 66 godzin w terminie 7-8; 14-15; 21-22.04.2018 r.

Kurs trwa 66-godzin, muszą go przechodzić ratownicy (niezależnie od posiadanego stopnia WOPR) jeżeli chcą pracować w charakterze ratownika na kąpielisku lub pływalni. Kurs odbędzie się w Szczecinie w dniach 7-8; 14-15; 21-22.04.2018 r.

Koszt kursu wraz z egzaminem dla członków WOPR Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 600,00 zł.

Osoby, którym kończy się ważność zaświadczenia KPP mogą podejść do samego egzaminu w dniu 22.04.2018 r. Koszt egzaminu wynosi 50 zł.

Celem kursu jest przygotowanie ratowników WOPR do zdania egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Organizatorem szkolenia jest Zarząd Wojewódzki WOPR

1. Organizacja szkolenia:
– szkolenie odbywa się w trybie weekendowym
– liczba godzin szkoleniowych: 66
– egzamin – w zależności od ilości uczestników

2. Kadra kursu :
– Kadra medyczna wyznaczona przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego do nadzoru merytorycznego nad kursem. Liczba kursantów na jednego instruktora – 6

3. Uczestnicy szkolenia:
– członkowie WOPR

4. Wymagania formalne
– ukończone 18 lat,
– ważna legitymacja członka WOPR,
– przesłanie wypełnionego formularz_zgłoszenia_kpp na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl
– przesłanie kserokopii legitymacji ratowniczej, a dokładnie strony ze zdjęciem i datą wystawienia legitymacji oraz strony ze stopniem Młodszego Ratownika WOPR (skan na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl
– osoby, chcące wziąć udział w recertyfikacji – skan kończącego się zaświadczenia KPP oraz formularz_kpp_RECERTYFIKACJA

5. Wyposażenie indywidualne: dres oraz miękkie obuwie sportowe do ćwiczeń praktycznych

6. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu teoretycznego. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego.

7. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika zgodne z załącznikiem do rozporządzenia. Zaświadczenie jest ważne trzy lata.

8. Termin szkolenia: 7-8; 14-15; 21-22.04.2018 r.

W trybie weekendowym kurs realizowany jest w godzinach 8.00 – 21.30.

9. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl

10. Koszt szkolenia

Koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, sprzętu szkoleniowego, kadry dydaktycznej oraz egzaminu wynosi:

600,00 zł na osobę – członek WOPR płatne przelewem do 4 dnia przed rozpoczęciem szkolenia,

Opłat należy dokonywać na rachunek nr 65124018641111001017008856 Bank Pekao SA VII O/Szczecin – WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza, 70-383 Szczecin – po uzyskaniu potwierdzenia o wstępnym zakwalifikowaniu się na kurs.

11. Wystawianie rachunków

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego nie będąc czynnym płatnikiem podatku VAT wystawia rachunki – na podmiot/osobę który dokonał przelewu.

12. Miejsce szkolenia

Szczecin

12. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

13. Ilość miejsc – max 12

14. Pytania obowiązujące na egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zestaw 239 pytań testowych obowiązujących podczas egzaminu teoretycznego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można pobrać ze strony Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi kliknij tutaj 

Autor:  WOPR Województwa Zachodniopomorskiego 

29.03.2018