przejdź do głównej treści strony

Pogotowie Zimowe dla Osób Bezdomnych: Patrole wraz ze służbami

W okresie zimowym pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie prowadzą działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie osób bezdomnych, ich identyfikację oraz wskazanie możliwości uzyskania przez nie pomocy.

Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Jesteśmy już po pierwszym miesiącu trwającego Pogotowia Zimowego 2020/2021, podczas którego pracownicy socjalni wspólnie z Policją oraz Strażą Miejską monitorują sytuację osób bezdomnych, które przebywają w różnych miejscach na terenie Szczecina.

Osoby bezdomne, które nie wyrażają chęci skorzystania z pomocy w formie schronienia, przebywają najczęściej w altanach działkowych, pustostanach, piwnicach czy szałasach. W takie miejsca na terenie całego miasta muszą dotrzeć pracownicy socjalni. Nierzadko dotarcie do takich osób wiąże się z pokonaniem znacznych odległości, ponieważ niektóre koczowiska osób bezdomnych usytuowane są z daleka od zabudowań i przystanków komunikacji miejskiej.

Osoby bezdomne są informowane o możliwości skorzystania z pomocy wraz z podaniem adresu placówek zapewniających schronienie. 

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

15.12.2020

Miejsce pobytu bezdomnych
Miejsce pobytu bezdomnych
Miejsce pobytu bezdomnych
Miejsce pobytu bezdomnych
Miejsce pobytu bezdomnych