przejdź do głównej treści strony

Motorowery w Szczecinie – drogówka przypomina

Od niespełna tygodnia w naszym mieście możemy zaobserwować nowe środki komunikacji jakimi są skutery elektryczne. Każdy użytkownik jednośladu musi znać przepisy ruchu drogowego. Szczecińscy policjanci przypominają obowiązujące regulacje.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazdy te zarejestrowane są jako motorowery. Motorower to jedno lub dwuśladowy pojazd wyposażony w silnik o pojemności nie przekraczającej 50 cm³, mocy ograniczonej do 4 kW i prędkości maksymalnej nie większej niż 45 km/h. Motorowerem może być także pojazd wyposażony w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW i osiągający prędkość nie większą niż 45 km/h.

Policjanci przypominają, że dokumentem uprawniającym do kierowania takim jednośladem jest prawo jazdy kat. „AM”. Osoby, które posiadają pozostałe kategorie praw jazdy, tj. A,B,C,D,T, również są uprawnione do kierowania motorowerami.

Pojazd powinien być zarejestrowany oraz ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z przepisami kierujący powinien posiadać przy sobie dokument prawa jazdy.

Na kierującym motorowerem ciążą takie same obowiązki oraz zakazy jak na innych kierujących pojazdami. Przede wszystkim swoim zachowaniem nie powinien stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym ani go utrudniać. Jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. W takiej sytuacji dla motorowerzysty pozostaje jezdnia. Niezależnie od tego, którędy jedziemy, zawsze zachowujmy się tak, by nie utrudniać ruchu innym użytkownikom. Sygnalizujmy manewry, zachowujmy bezpieczną prędkość i odległość od poprzedzającego pojazdu, i pamiętajmy, by przewidywać zachowania innych.

Kierujący motorowerem jest obowiązany do przestrzegania przepisów określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, m.in. takich jak:

  • zakaz jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, czepiania się pojazdów.
  • jazdy wzdłuż po chodniku.
  • używania w trakcie jazdy kasku ochronnego.
  • zabrania się kierowania motorowerem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz przewożenia osób w tym stanie.
  • zabrania się korzystania z telefonu podczas jazdy
  • kierujący motorowerem jest obowiązany używać podczas jazdy świateł mijania.
  • pojazd musi posiadać tablicę rejestracyjną, sprawne hamulce, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy, lusterko wsteczne.

Szczecińska Policja życzy wszystkim użytkownikom motorowerów szerokiej i bezpiecznej drogi!

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

15.04.2019