przejdź do głównej treści strony

Bezpłatne warsztaty na Bulwarach dla młodzieży

W porozumieniu WOPR, Komenda Policji Szczecin, Urząd Miasta Szczecin, żegluga Morska, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom PFPU zwanymi w dalszej części współtwórcami, podejmują się działań zmierzających do przeprowadzenia kampanii społecznej na Szczecińskich Bulwarach której celem będzie:

  • profilaktyka
  • zmiana aspołecznych nawyków i zachowań: własnych jednostki i innych współistniejących w strefie Bulwary.

Kampania ta będzie także polegała na organizacji bezpłatnych warszatów na Bulwarach. Szczegóły w załączniku. Zapraszamy!

Partnerzy:

 
           
Autor:  WOPR Heyki, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom PFPU 

08.06.2018


Lista załączników: