przejdź do głównej treści strony

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” - kolejna edycja

Zapraszamy do kolejnej edycji Ogólnopolskich działań mających na celu bezpieczeństwo w trakcie trwania ferii zimowych. Integralną częścią akcji jest konkurs plastyczno-fotograficzny „Stok nie jest dla bałwanów”. Zadaniem dzieci w wieku do 16 lat, będzie zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na konkurs można przekazywać prace plastyczne (rysunki i malunki), fotografie lub max. 60-sekundowy spot filmowy. Prace i zgłoszenia, podpisane przez opiekuna prawnego, należy nadsyłać do 3 marca 2020 r. na adres: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa.

Przypominamy również Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):

  1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby,
  2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych,
  3. WYBÓR TORU JAZDY Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej,
  4. WYPRZEDZANIE Wyprzedzać można zarówno po stronie do stokowej, jak i od stokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego,
  5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu, lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych,
  6. ZATRZYMANIE NA TRASIE Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności,
  7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE Narciarz lub snowboarder musi podchodzić, lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy,
  8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach,
  9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU Każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.
  10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku


wyk.sierż.szt. Monika Malińska
 

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

21.01.2020