przejdź do głównej treści strony

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2018 jest Facebook. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka.

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które zmierzają do realizacji celów wpisanych w obchody DBI. Jedną z aktywności jest organizacja konferencji z okazji DBI, adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi.

Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl – ZGŁOŚ INICJATYWĘ DBI (formularz uruchamiany jest na czas trwania kampanii DBI i jest aktywny do końca lutego danego roku). Inicjatywy organizowane z okazji DBI można zgłaszać do końca lutego 2018 r. Co roku, dla lokalnych organizatorów DBI przygotowywany jest konkurs na najciekawszą inicjatywę (zobacz REGULAMIN KONKURSU). Aby wziąć udział w konkursie najpierw należy zarejestrować inicjatywę poprzez elektroniczny formularz na stronie DBI.pl, a następnie do końca marca 2018 r. przesłać sprawozdanie ze zorganizowanej akcji (formularz do przesyłania sprawozdań uruchomiony zostanie w lutym 2018 r.).

Lokalni organizatorzy DBI otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych pomocnych w organizacji obchodów. Pakiet zostanie przesłany na adres podany podczas rejestracji inicjatyw. UWAGA: warunkiem otrzymania przesyłki z materiałami jest zarejestrowanie inicjatywy na stronie DBI.pl do 20 lutego 2018 r. (lokalne akcje można rejestrować do końca lutego, jednak instytucje, które zarejestrują swoje inicjatywy po 20 lutego nie otrzymają pakietu z materiałami edukacyjno-promocyjnymi). Zachęcamy także do wykorzystania podczas organizowanych akcji bezpłatnych materiałów dostępnych w sekcji "Materiały edukacyjne".

Ponadto, każdy lokalny organizator inicjatywy DBI będzie miał możliwość wygenerowania elektronicznego zaświadczenia potwierdzającego udziału w akcji DBI. Zaświadczenie będzie mogła pobrać każda instytucja/osoba, która do końca lutego zarejestrowała swoją inicjatywę na stronie akcji. Będzie ono wysyłane w postaci pliku PDF na adres e-mail podany podczas rejestrowania inicjatywy DBI. 

Autor:  saferinternet.pl 

12.01.2018