przejdź do głównej treści strony

Europejski Dzień Praw Pacjenta

W dniu Europejskiego Dnia Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przypomina o prawach jakie przysługują pacjentom na terenie naszego kraju.

Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem, dlatego niezmiernie ważne jest, abyśmy wiedzieli jak poradzić sobie w systemie ochrony zdrowia. Informacje zawarte w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są zapisane czysto prawniczym językiem i nie każdy jest w stanie je zrozumieć. Rzecznik Praw Pacjenta stara się propagować tę wiedzę poprzez różne działania promocyjne takie jak wydawanie i rozpowszechnianie publikacji, kampanie społeczne czy też wyjazdy informacyjno-edukacyjne, na których istnieje możliwość osobistego kontaktu z pracownikiem Biura i otrzymania porady na miejscu.

Bartłomiej Chmielowiec zachęca do zapoznania się z infografikami zarówno na temat praw pacjenta, jak i ścieżki ich dochodzenia, ale także możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza oraz drogi dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. Wszystkie infografiki znajdują się tutaj.

Pacjenci powinni wiedzieć, że w każdej sytuacji, w której uważają, że doszło do naruszenia ich praw mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta. Najszybszym sposobem kontaktu z Biurem jest telefon na numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii 800-190-590. Pozostałe formy kontaktu znajdują się tutaj.

Prawa pacjenta obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta określa prawa przysługujące każdemu polskiemu obywatelowi – z dniem wejścia jej w życie przestała obowiązywać tzw. „Karta Praw Pacjenta”. Wcześniej prawa pacjenta w Polsce wynikały z wielu różnych aktów prawnych. Konsekwencją tego było zebranie przez Ministerstwo Zdrowia w jednym opracowaniu podstawowych unormowań prawnych i opublikowanie ich w formie komunikatu pod nazwą „Karta Praw Pacjenta”. Jednakże zapisy w nim zawarte są już nieaktualne.

Na terenie Europy obowiązuje „Europejska Karta Praw Pacjenta”, w której zawarte zostały informacje o 14 prawach jakie przysługują pacjentom. Prawa te łącznie prowadzą do zagwarantowania „wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia” oraz do zapewnienia wysokiej jakości usług dostarczanych przez różne systemy ochrony zdrowia w Europie.

Co roku, 18 kwietnia Europejski Dzień Praw Pacjenta obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Autor:  Rzecznik Praw Pacjenta 

19.04.2018


Lista załączników: