przejdź do głównej treści strony

Pierwsze szkolenia dla rowerzystów - Relacja

Rowerzyści szkolili się z przepisów i prawa o ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy

W miniony weekend odbyły się dwa pierwsze szkolenia dla rowerzystów podczas których uczestnicy wycieczek i wypraw rowerowych przypominali sobie przepisy z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz nabywali wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia zorganizowała Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus w ramach środków pozyskanych na ten cel z budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik.

Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus podczas organizowanych wypraw i wycieczek rowerowych szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo uczestników tych wydarzeń. Bezpieczeństwo uczestników zależy nie tylko od innych uczestników ruchu, ale przede wszystkim od samych rowerzystów biorących udział w wycieczkach i rajdach. Dlatego też Fundacja postanowiła rozpocząć edukację uczestników swoich wyjazdów jak i innych rowerzystów.

Gryfus zaprosił do współpracy przy tym projekcie Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie stąd na wszystkich szkoleniach są obecni policjanci z „drogówki”, którzy przypominają rowerzystom przepisy z ustawy Prawo o ruchu drogowym, które regulują zasady ich poruszania się po drogach.

Pierwsze szkolenie odbyło się w sobotę w Mierzynie, drugie w Świnoujściu, a trzecie jest planowane dniu 21 października w Szczecinie. Organizatorów cieszy ogromnie duża frekwencja oraz aktywne uczestnictwo rowerzystów w szkoleniach. Uczestnicy szkoleń mieli wiele praktycznych zapytań zarówno do policjantów jak i ratowników medycznych. Na co dzień większość rowerzystów jest także kierowcami samochodów czy pieszymi, stąd uczestnicy szkoleń podkreślali jak ogromnie ważne jest wzajemne poszanowanie i kultura w relacjach między wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego. Organizatorzy otrzymali zapytania o możliwość zorganizowania szkoleń także w innych miejscowościach naszego województwa, stąd Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus już planuje kolejny analogiczny cykl szkoleń jeżeli tylko pozyska na ten cel środki finansowe.

„Ogromnie cieszę się z tak dużego zainteresowania szkoleniami z pierwszej pomocy środowiska rowerowego. Bardzo dziękuję policjantom z „drogówki” z Polic, Świnoujścia i Szczecina za włączenie się w ten projekt, bo wszystkim nam zależy na edukacji i poprawie bezpieczeństwa. Jestem głęboko przekonany, że taka wiedza jest bezcenna dla każdego z nas. Im więcej wśród nas osób, które posiadają wiedzę jak się zachować w przypadku wystąpienia zdarzenia, tym sami jesteśmy bezpieczniejsi. Dlatego planujemy kontynuować cykl szkoleń uczestników naszych wycieczek i wypraw z pierwszej pomocy, aby dzięki temu jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo rowerzystów” – powiedział Paweł Malinowski, prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

„Niezwykle przydatne szkolenie, które przypomina zasady bezpieczeństwa jak i daje potrzebną wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Te dwa elementy są niezwykle ważne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dla rowerzystów” – powiedział Tomasz Araszkiewicz, uczestnik szkolenia.

Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus dziękuje DGS Poland, DGS Business Services oraz Urzędowi Morskiemu w Szczecinie za udostępnienie swoich pomieszczeń na potrzeby szkoleń. Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.

Dzięki środkom z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego każdy uczestnik szkoleń otrzyma dobrze wyposażoną rowerową apteczkę pierwszej pomocy. Szkolenia przeprowadzą ratownicy medyczni i każdy przeszkolony otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Poza szkoleniami z pierwszej pomocy, Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus przygotowuje szkolenia serwisowe, które mają na celu praktyczną naukę usuwania podstawowych usterek w rowerze oraz właściwe serwisowanie roweru.
 

Autor:  Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus 

08.10.2018