przejdź do głównej treści strony

Leczenie e-uzależnień - od technologii cyfrowych

Terapia e-uzależnień - nowy, pilotażowy program dla młodych osób, które nie mogą się obejść bez komputerów, smartfonów i tabletów

(program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin).

Własnym smartfonem może pochwalić się każdy nastolatek w wieku 13-15 lat! Powszechny dostęp do nowych technologii i ich nadużywanie może uzależnić, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Śledzenie godzinami mediów społecznościowych lub nałogowe granie na telefonie komórkowym nie pozostają bez wpływu na zdrowie tak fizyczne, jak i psychikę oraz zachowanie dzieci i młodzieży.

Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, uruchomił pilotażowy program dla młodych osób, które nie mogą się obejść bez komputerów, smartfonów i tabletów. Pilotaż potrwa do połowy 2023 roku. Ma pomóc dzieciom i młodzieży, problemowo korzystającym z nowych technologii cyfrowych, wyjść z uzależnienia, a terapeutom - znaleźć najlepszy na to sposób.

W dziesięciu na razie specjalistycznych ośrodkach w kraju najmłodsi i ich rodziny już mogą bezpłatnie otrzymać profesjonalną pomoc psychologiczną.

Jednym z realizatorów pilotażowego programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno-Społeczna „NZOZ PPS” w Szczecinie przy ul. Klonowica 1A.

  • Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym, aż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
  • Terapia trwa do 12 tygodni, a nawet dłużej, jeśli tego wymaga stan pacjenta. Składają się na nią porady lekarskie (w tym diagnostyczna i terapeutyczne), opieka psychologa oraz sesje psychoterapii: indywidualnej, rodzinnej, grupowej oraz psychoedukacja.
  • Na leczenie w ramach pilotażu nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki.
  • Leczenie jest bezpłatne. Finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program uwzględnia różnice wynikające z wieku adresatów, a także specyfikę technologii cyfrowej. Pilotaż dopiero się zaczął, a już są pierwsi pacjenci, co oznacza, że pomoc najmłodszym w walce z uzależnieniem od technologii cyfrowych, jest potrzebna. Rodzice nie zawsze potrafią sobie z tym problemem poradzić, wsparcie specjalistów jest tu bardzo potrzebne.

Program oddziaływań terapeutycznych ma na celu ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez:

  1. ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych;
  2. zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych;
  3. poprawę stanu zdrowia psychicznego;
  4. poprawę funkcjonowania społecznego.

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2019 roku, blisko 9 na 10 dzieci korzysta codziennie z Internetu. Ponad 80% w wieku od 7 do 15 lat ma telefon komórkowy. Odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem. Telefonu używa niemal 64% dzieci w wieku 7-9 lat. W grupie 10-12 lat to już prawie 92%. Własnym smartfonem może pochwalić się każdy nastolatek w wieku 13-15 lat
 

Autor:  Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

13.01.2022