przejdź do głównej treści strony

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Żyj aktywnie!”, które mają na celu przybliżenie problemu niepełnosprawności w społeczeństwie. Wydarzenie to odbędzie się również na Jasnych Błoniach przy fontannie w godzinach 11.00- 14.00.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w  Szczecinie zorganizuje stoisko w ramach którego będize można dokonać pomiarów: ciśnienia tętniczego krwi, zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wydolności płuc oraz analizy składu masy ciała. Przygotowano także liczne zagadki i quizy o zdrowiu oraz materiały edukacyjno-informacyjne.

Będzie można uzyskać porady w zakresie racjonalnego żywienia oraz instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 

Na swoje stanowisko zaprasza Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie, który będzie informować o:

  • zasadach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • szczególnych uprawnieniach i udogodnieniach w korzystaniu z opieki zdrowotnej przez osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • zaopatrzeniu w wyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania,
  • IKP - Internetowym Koncie Pacjenta i jego zaletach, w szczególności dla osób z chorobami przewlekłymi i mających problemy z poruszaniem się i przemieszczaniem
  • e-receptach wysyłanych na telefon komórkowy do osoby posiadającej IKP

17 maja przypada również Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Zapraszamy na pomiar ciśnienia przez wykwalifikowaną pielęgniarkę!   

Źródło: Biuro prasowe ZOW NFZ

Autor:  Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Szczecin 

14.05.2019