przejdź do głównej treści strony

„Nie dla wszystkich dzieci święta brzmią tak samo”

Rusza kampania świąteczna, w której Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zwraca szczególną uwagę na trudną sytuację systemu pieczy zastępczej w Polsce. Dramatycznie rośnie liczba dzieci kierowanych do pieczy w trybie zabezpieczenia, a nie ma rodzin zastępczych i miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które mogłyby je przyjąć. Dzieci, które potrzebują pomocy, na miejsce w pieczy zastępczej czekają miesiącami w biologicznych domach.

Z obserwacji ekspertów Stowarzyszenia, wynika, że w dobie trwającego kryzysu pandemicznego drastycznie wzrosła liczba dzieci, które powinny zostać przyjęte do pieczy zastępczej w trybie zabezpieczenia. W wielu powiatach w Polsce przepełniają się pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze.

„Przed pandemią mieliśmy kilka zgłoszeń miesięcznie, ok. 3-6 dzieci. Teraz tyle zgłoszeń jest w ciągu tygodnia, a czasami nawet więcej! W większości są to zgłoszenia bardzo małych dzieci, poniżej 10 roku życia. Nigdy wcześniej nie było tylu zgłoszeń niemowląt. O dramatycznej sytuacji świadczy również to, że wiele zgłoszeń się powtarza, nie tylko licznych rodzeństw. To znaczy, że miesiącami nie można dla nich znaleźć miejsca w odpowiedniej rodzinie zastępczej lub placówce” – mówi Magdalena Błażejczyk z Programu SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach.

Więcej szczegółów o kampanii świątecznej znajduje sie pod linkiem:  Nie dla wszystkich dzieci święta brzmią tak samo 

Autor:  SOS Wioski Dziecięce w Polsce 

30.11.2021