przejdź do głównej treści strony

Zespół Szkół Nr 2 na Targach Szkół Ponadgimnazjalnych - Relacja

Szczecińskie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych są ciekawym pomysłem na zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszej szkoły. Spośród wielu wystawców szkół ponadgimnazjalnych to właśnie technika miały „bogatszą ofertę”, prezentowaną w atrakcyjny sposób.

U nas znalazły się nie tylko ulotki i banery, ale też „żywe” przykłady zawodów, których nauczamy w Technikum Kształtowania Środowiska. Osoby odwiedzające targi mogły poobserwować doświadczenia chemiczne u Technika Ochrony Środowiska i Technika Analityka, poczęstować się wiejskim śniadaniem u Technika Turystyki (chleb ze smalcem i ogórkiem), poznać alternatywne sposoby produkcji ciepła i prądu na placu przy „Przyczepce OZE” u Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz wykonać pomiary geodezyjne u Technika Budownictwa Wodnego. A to zaledwie drobna część aktywności związanych z nauką zawodów w naszej szkole. Mamy nadzieję, że żonkile ładnie się rozwiną i będą się z nami miło kojarzyć.

Miło nam, że nasze stanowisko OZE odwiedził Pan Prezydent Miasta Szczecina. Cieszymy się z dużej frekwencji przybyłych uczniów gimnazjum. Było ich zdecydowanie więcej niż na innych imprezach promujących szkoły ponadgimnazjalne. Zapewniono wiele atrakcji np. występy uczniów wystawiających się szkół.

Oferta kształcenia była bardzo bogata. Nie wiem czy - jako gimnazjalista – wybrałabym tylko jedną szkołę do dalszej nauki. Pewna jestem, że byłoby to na pewno technikum. Dobry zawód to dobry start na rynku pracy. Zabrakło jedynie ciepłych napojów – kawy, herbaty – niestety pogoda nie dopisała i wystawcy, którzy prezentowali się na zewnątrz nie pomyśleli, żeby zabrać ze sobą termosy :)

Wioleta Niedostatkiewicz
nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie Dąbiu

 

Kierunki kształcenia:

W Technikum Kształtowania Środowiska od 6 lat kształcimy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach wiedzy o OZE i biorą udział w projektach międzynarodowych. W trakcie nauki uczą się o sposobach, urządzeniach i systemach pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nabywają wiedzę, ale także umiejętności montowania i monitorowania urządzeń pracujących niezależnie od dużych sieci energetycznych. A bezpieczeństwo energetyczne kraju to zarówno troska o środowisko jak i zapewnienie źródeł ciepła oraz prądu bez narażania się na konflikty polityczne i społeczne.

Od kilkunastu lat funkcjonuje też kierunek technika ochrony środowiska, w którym od 3 lat prowadzimy innowację pożarniczą. Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody. Technik ten klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. Innowacja pożarnicza pozwala kształcić młodzież z zakresu sprzętu ratowniczego i gaśniczego, przepisów PSP i OSP, łączności i alarmowania oraz taktyki akcji ratunkowych i pomocy przedmedycznej. Zajęcia z tego zakresu są uatrakcyjniane specjalistycznymi warsztatami prowadzonymi przez wykwalifikowanych pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Od tego roku innowacja pożarnicza wprowadzona też będzie na kierunku technik analityk. Głównym zadaniem technika analityka jest pobieranie próbek, przygotowywanie i wykonywanie badań analitycznych, bioanalitycznych i środowiskowych. Ten kierunek planujemy wzbogacić innowacją z zakresu kryminalistyki we współpracy z policją, gdyż technik analityk, dzięki nabytym umiejętnościom będzie mógł wykonywać badania kryminalistyczne.

W naszej szkole od roku kształcimy w zawodzie technik budownictwa wodnego z innowacją wojskową. Technik ten zajmuje się regulacją cieków wodnych tzn. oczyszcza zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody oraz wykonuje roboty ziemne i pogłębiarskie. Wykonuje elementy budowli i obiektów regulacyjnych oraz ubezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich. Zajmuje się konserwacją, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych. Wykonuje pomiary hydrometryczne robót, bieżące przeglądy umocnień oraz budowli regulacyjnych. Organizuje i koordynuje prace w trakcie akcji powodziowej, a także określa rodzaj i zakres szkód spowodowanych przez powódź. Reagowanie kryzysowe, szkolenie bojowe i ogniowe wiąże ten zawód z tematyką wojskowości. Młodzież nabywa podstawy wychowania wojskowego i zapoznaje się z międzynarodowym prawem konfliktów narodowych.

Więcej informacji o naszych kierunkach kształcenia na stronie 
http://zs2.szczecin.pl/technikum/kierunki-ksztalcenia/

Agnieszka Raducka
nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie Dąb
iu
 

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

27.04.2018