przejdź do głównej treści strony

II Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, Stowarzyszenie POLITES i Regionalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych razem z opiekunami do udziału w

II Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu

 Wolontariat – droga dla pasji, pomagania i obywatelskości.

4 grudnia 2018r. godz. 10:00-15:00

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki

ul. Złotowska 86, Szczecin

Forum jest objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy.

Celem Forum jest tworzenie miejsca do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami, prezentacja zrealizowanych działań, zdobywanie wiedzy, nawiązanie kontaktów oraz wyróżnienie najcenniejszych inicjatyw. Forum to przestrzeń inspiracji, doskonalenia umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku. Podczas tegorocznej edycji Forum ważne miejsce zajmie temat wolontariatu w kontekście kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw.

Do udziału w Forum zapraszamy grupy uczniów z opiekunem, którzy zrealizowali działanie społeczne, wolontariackie, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z każdej szkoły może zgłosić się reprezentacja – troje uczniów i opiekun. Każda z grup w zgłoszeniu wysyła opis jednego działania / projektu wolontariackiego, jaki zrealizowała lub realizuje. Do opisu należy dołączyć zdjęcia (maksymalnie 3) lub film (trwający nie dłużej niż 4 minuty). Opis powinien zajmować maksymalnie stronę formatu A4. Przesłane materiały zostaną wykorzystane w publikacji. Podczas samego Forum, na Giełdzie dobrych praktyk reprezentacje przedstawią zrealizowane działania w formie trwających 5 min. wystąpień. Wystąpieniom mogą towarzyszyć wizualne prezentacje (plakaty, rysunki), działania mogą być zaprezentowane w formie piosenek, scenek, czy innych sposobów na atrakcyjność i zaangażowanie publiczności. Tu liczy się kreatywność.

 

Program II Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu:

Od 9:15 rejestracja

10:00 Otwarcie II Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu, wystąpienia gości

Giełda dobrych praktyk

12:00 przerwa

12: 30 Warsztaty:

  1.     Mogę wszystko! Kompetencje wolontariusza – Mira Sörensen, Batu Korchilava, Warsztat w języku angielskim z tłumaczeniem.
  2.     Ale akcja! Jak zorganizować dobrą akcję społeczną i wydarzenie – Magdalena Samul-Szerwińska
  3.     Współczesny patriotyzm – Anna Łobos

Spośród reprezentacji szkoły ponadpodstawowej, każdy z trójki uczniów uczestniczy w wybranym, jednym z trzech wymienionych wyżej warsztatów.

  1.     Wolontariat, czy już wszystko wiesz? – warsztat dla uczniów klas IV-VII, Alicja Porazik i Aleksandra Milanowska
  2.     „Oby mi się chciało tak jak mi się nie chce”. Motywacja – warsztat dla nauczycieli, Małgorzata Krawczak

 

14:00 Wyniki giełdy

 

Aby zgłosić reprezentację Państwa szkoły nalży wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz przesłać opis działań wolontariackiach ( maksymalnie 1 strona A4) wraz ze zdjęciami (maks.3 ) lub filmem (maks. 4 min) na adres: biuro@polites.org.pl w tytule wiadomości wpisując II Forum wolontariatu i nazwę szkoły.

Zgłaszać się mogą również placówki, które nie mają doświadczeń w wolontariacie, zgłoszeń prosimy dokonywać przez Formularz Zgłoszeniowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 listopada. Z zakwalifikowanymi szkołami skontaktujemy się e-mailowo i telefonicznie.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Biały, Katarzyna Michałek – tel. 91 450 11 46, e-mail: biuro@polites.org.pl

 

Opiekunów zgłaszających reprezentacje szkół informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „POLITES”, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19/205

2. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@polites.org.pl

3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do organizacji Forum Wolontariatu i realizacji działań Regionalnego Centrum Wolontariatu.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia oraz po jego zakończeniu przez okres 5 lat.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji zawartego porozumienia na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.                                                                          

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  

06.11.2018