przejdź do głównej treści strony

Fałszywa strona internetowa Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ

Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymał informację o zarejestrowaniu fałszywej strony internetowej nfz.szczecin.pl. z kropką przed nazwą miasta, zamiast myślnika, jak w prawdziwym adresie domeny.

Prawdziwy adres internetowy Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera myślnik przed nazwą miasta i brzmi: nfz-szczecin.pl

Fałszywa strona została zarejestrowana z prawdopodobnym zamiarem wykorzystania jej do oszustw internetowych przeciwko pacjentom, podmiotom leczniczym i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na adresy przychodzących e-maili oraz linki do stron internetowych. Zamiarem oszustów może być wyłudzenie wrażliwych danych.

Zachodniopomorski Oddział NFZ ostrzega przed próbami wyłudzeń!

 

Małgorzata Koszur
Rzeczniczka Prasowa ZOW NFZ 

Autor:  Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

21.02.2022