przejdź do głównej treści strony

Ministerstwo Zdrowia znosi opłaty za samą obecność rodziców z dzieckiem w szpitalu

W Ministerstwie Zdrowia podjęto prace nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym szpital nie pobiera opłat z tytułu pobytu rodzica przy dziecku w szpitalu z wyjątkiem opłaty rekompensującej koszt korzystania ze szpitalnego łóżka albo wyżywienia.

Bartłomiej Chmielowiec z zadowoleniem przyjął projektowane zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik już od lat postulował o wprowadzenie regulacji prawnych, które ujednolicą opłaty rekompensacyjne pobierane przez podmioty lecznicze z tego tytułu lub całkowicie zniosą możliwość ich pobierania. Rzecznik zbadał sytuację w tym zakresie w prawie 350 szpitalach w całej Polsce.

Choroba wymagająca pobytu w szpitalu jest bez wątpienia stresującym doświadczeniem zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Mały pacjent potrzebuje szczególnej uwagi, opieki i wsparcia ze strony najbliższych dlatego obecność rodzica wydaje się nieodzowna w tak trudnym momencie – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta. Im młodsze dziecko, im silniejsza więź emocjonalna tym ta potrzeba jest większa. Zapewnienie rodzicom, również tym dysponujących niewielkim budżetem, możliwości przebywania z dzieckiem bez ponoszenia dodatkowych kosztów będzie dużym wsparciem dla rodzin i z pewnością zmniejszy stres wywołany pobytem dziecka w szpitalu – podsumował Bartłomiej Chmielowiec.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają pobieranie opłat przez podmioty lecznicze za przebywanie bliskich przy dziecku tylko wtedy, gdy generuje ono koszty dla podmiotu leczniczego. Wysokość opłaty powinna uwzględniać rzeczywiste koszty pobytu. Opłaty są ustalane przez kierownika podmiotu natomiast informacja o wysokości i sposobie ustalania jest jawna i udostępniona w zakładzie leczniczym.

Plan regulacji zasad przebywania rodziców z dzieckiem w szpitalu:

https://www.gov.pl/documents/292343/436711/Plany_regulacji_zasad_przebywania_rodzic%C3%B3w_z_dzieckiem_w_szpitalu.pdf/b647f1cd-3977-9a30-44b0-14ae194f3903  

Autor:  Rzecznik Praw Pacjenta 

23.04.2018