przejdź do głównej treści strony

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

14 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Święto to zostało ustanowione przez Federację Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 2000 roku.

Dzień ten ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie właściwych zasad wśród społeczeństwa. Polski Czerwony Krzyż upatruje swoją rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Często dzięki krótkiemu szkoleniu dorośli, młodzież, a czasem nawet dzieci są w stanie udzielić pierwszej pomocy w razie konieczności.

W 2018 roku Polski Czerwony Krzyż przeprowadził zajęcia z pierwszej pomocy dla ponad 94 tys. osób. Jako jedyna organizacja posiadamy certyfikat Globalnego Centrum Referencyjnego ds. Nauczania Pierwszej Pomocy IFRCRC dla kursu podstawowego.

Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szansę na przeżycie (40-60%). Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np.: w przypadku złamań, urazów, czy drobnych poparzeń. Pierwsza pomoc stanowi pierwsze ogniwo "Łańcucha Przeżycia". Kolejne jego ogniwa to pomoc profesjonalna oraz opieka szpitalna. Każdy łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo, a bez udzielonej pierwszej pomocy dalsze "ogniwa" nie zawsze są w stanie pomóc poszkodowanemu.

W 2018 roku Zespoły Ratownictwa Medycznego udzieliły pomocy ponad 3 milionom osób, z czego ponad 70 % przypadków było w domu (wg danych GUS - Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2018 r.). Najczęściej pierwszej pomocy udzielamy osobom z naszej rodziny lub przyjaciołom. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy należy regularnie odświeżać, aby w sytuacji kryzysowej wiedzieć co zrobić. PCK rekomenduje udział w kursach pierwszej pomocy, nie rzadziej niż co dwa lata.

Aż 45 % Polaków przyznaje, że nie wiedziałoby jak ratować życie lub zdrowie osoby poszkodowanej będąc świadkiem wypadku drogowego. Nigdy nie jest za późno na naukę, zwłaszcza naukę ratowania życia! Warto pamiętać o tym, nie tylko dziś, ale każdego dnia.

Autor:  PCK 

16.09.2019


Lista załączników: