przejdź do głównej treści strony

Strefa 30 na Pogodnie coraz bliżej

Wiosną rozpoczną się prace związane z zadaniem pod nazwą „Utworzenie „Strefy 30” w obrębie ulic Okrzei – Budzysza Wosia – Przybyszewskiego – Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego – Reymonta - Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III – Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu". W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą robót.

Zadanie łączy prace drogowe, zmianę organizacji ruchu, ale także kwestie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych. Inwestycja zakłada remont ulicy Reymonta, przy zachowaniu przebiegu i szerokości jezdni, z wykorzystaniem istniejących krawężników oraz kostki kamiennej.

- W ramach prac planowane jest także wykonanie remontu nawierzchni chodników i zjazdów z materiałów nawiązujących kompozycyjnie do obecnego układu, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Dodatkowo przeprowadzona będzie budowa skrzyżowań o wyniesionej tarczy oraz uporządkowane zostanie parkowanie - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - Elementy uspokojenia ruchu, słupki i wygrodzenia mają poprawić bezpieczeństwo w tej okolicy.

Wykonawca - konsorcjum firm Elbud Szczecin Sp. z o.o. oraz Elbud Sajewicz Sp. j., będzie miał na wykonanie zadania 8 miesięcy od przekazania placu budowy. Prace wycenione zostały na 6 274 357, 43 zł.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

20.02.2019