przejdź do głównej treści strony

Wyniki liczenia osób bezdomnych w Szczecinie

W nocy z 13 na 14 lutego na terenie całego kraju przeprowadzone zostało liczenie osób bezdomnych. Podczas badania na terenie Szczecina policzono dokładnie 853 osoby bezdomne. To o ok. 100 mniej niż przed dwoma laty.

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Służby Ochrony Kolei, Pogotowia Ratunkowego, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska.

Z analizy ankiet przeprowadzonych z osobami bezdomnymi wynika iż najczęstszymi powodami bezdomności są:

  • bezrobocie,
  • zły stan zdrowia, niepełnosprawność,
  • eksmisja,
  • uzależnienie,
  • zadłużenie.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat zmieniła się struktura najliczniejszej grupy osób bezdomnych. Obecnie najliczniejsza grupa to mężczyźni, powyżej 60 roku życia, z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym, którzy borykają z problemem bezdomności od 10-20 lat. Było ich dokładnie 326.

Drugą najliczniejszą grupą byli mężczyźni w wieku 41-60 lat - 273 osób. Najczęściej są to osoby z wykształceniem zawodowym, które borykają się z problemem bezdomności od 5-10 lat.

Przy poprzednim badaniu te proporcje były odwrotne, największa liczbę osób stanowili bezdomni w wieku 41-60, druga grupa to osoby powyżej 60 roku życia. Potwierdza to trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Osoby bezdomne to coraz częściej osoby starsze, wymagające wsparcia nie tylko w formie zapewnienia schronienia czy wyżywienia, ale coraz częściej również wsparcia w formie usług opiekuńczych. Z tego powodu systematycznie zwiększane są miejsca w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego. Od stycznia tego roku utworzono tam dodatkowo 20 miejsc - w sumie placówka dysponuje teraz 105 miejscami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, jako gminny koordynator działania, dziękuję wszystkim służbom i instytucjom biorącym udział w liczeniu osób bezdomnych za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie badania.

Szczegółowe wyniki liczenia osób bezdomnych:

 

Miejsce przebywania osoby bezdomnej
- Placówki

Liczba osób bezdomnych

OGÓŁEM

w tym:

mężczyźni

kobiety

dzieci

1

Noclegownia

51

51

-

-

2

Ogrzewalnia

14

10

4

-

3

Schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel

253

202

39

12

4

Schronisko dla os. z usługami opiekuńczymi

84

76

8

-

3

Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia

32

29

3

-

4

Zakłady karne, areszty śledcze

5

5

-

-

5

Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne

1

1

-

-

RAZEM:

440

374

54

12

Miejsce przebywania osoby bezdomnej
 – Poza placówkami instytucjonalnymi

Liczba osób bezdomnych

OGÓŁEM

w tym:

mężczyźni

kobiety

dzieci

6

Pustostany, domki, altany działkowe

314

211

92

11

7

Miejsca niemieszkalne: ulice, klatki schodowe

99

88

11

-

RAZEM:

413

299

103

11

OGÓLNA LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH

853

673

157

23

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

28.02.2019