przejdź do głównej treści strony

II edycja konkursu Szkoła wolna od używek

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2018 roku, II edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wyżej wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Termin nadsyłania prac do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych upływa 16 kwietnia 2018r.

Informacje o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl.

Autor:  Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Szczecin 

23.01.2018