przejdź do głównej treści strony

Bezdomne zwierzęta pod opieką

Bezpłatne kastracje, sterylizacje i opieka weterynaryjna dla kotów wolno żyjących, bezpieczne miejsce w schronisku i poszukiwanie nowych domów dla bezdomnych psów i kotów czy darmowe czipowanie psów właścicielskich – to tylko niektóre punkty miejskiego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Radni przyjęli, przedstawiony przez Miasto, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2023 r. Jego główne założenia i cele to zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, opieka nad kotami wolno żyjącymi, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz edukacja mieszkańców Miasta w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania.

Część zadań realizowana jest w ramach prowadzonego przez Miasto, niedawno oddanego do użytku, nowoczesnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Placówka zapewnia nie tylko schronienie i opiekę weterynaryjną, ale zajmuje się również poszukiwaniem nowych domów dla swoich podopiecznych. Wszystkie zwierzęta w schronisku są tez obligatoryjnie kastrowane i sterylizowane.

Chcąc zapobiegać zjawisku bezdomności zwierząt Miasto prowadzi bezpłatne znakowanie psów i kotów schroniskowych oraz psów właścicielskich, przez wszczepienie pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora.

Miejsca w których można bezpłatnie zaczipować psa:

- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ul. Południowa w Szczecinie
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie ul. Ojca Beyzyma 17
- Przychodnia Weterynaryjna Vetmedic, ul. Przyjaciół Żołnierza 80a, 71-670 Szczecin
- Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Gugała s. k , ul. Mieszka I 62
- Przychodnia Weterynaryjna Andrzej Chmielewski, ul. Krakowska 60A, 71-017 Szczecin
- Gabinet Weterynaryjny, ul. Piłsudskiego 9/2, 70-420 Szczecin
- Gabinet Weterynaryjny Izabela Ostrowska Met-Vet, ul. Metalowa 61a, 70-726 Szczecin
- Gabinet Weterynaryjny Karol Kaźmierczak, ul. Milczańska 6A/2U, 70-117 Szczecin
- Gabinet Weterynaryjny Katarzyna Bieszczad - Chmiel, ul. A. Krzywoń 16/U1, 70-820 Szczecin

 

Bezpośrednia opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest w Szczecinie przez społecznych opiekunów oraz przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Miasto, w ramach konkursów dla organizacji społecznych oraz umów podpisanych z wyłonionymi gabinetami, przeznacza środki na zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej, zabiegi sterylizacji i kastracji oraz dokarmianie.

 

W bieżącym roku Miasto zawarło umowy dotacyjne z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz udzielanie pomocy lekarsko-weterynaryjnej kotom wolno żyjącym dostarczanym przez społecznych opiekunów. Natomiast w ramach postępowań wyłoniono dwa gabinety weterynaryjne, w których również przeprowadzane są zabiegi sterylizacji i kastracji:

a) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie ul. Ojca Beyzyma 17 (także leczenie kotów)
b) Gabinet Weterynaryjny Wróblewska, Świercz s.c., ul. Rostworowskiego 1, 71-262 Szczecin.

Miasto finansuje także bezpłatne sterylizacje i kastracje zwierzętom podopiecznych MOPR i zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Łącznie, na realizację wszystkich zadań zapisanych w Programie, Miasto w bieżącym roku zaplanowało 2 068 321 zł, w tym prawie 300 tys. zł na leczenie oraz sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących i prawie 100 tys. na karmę i domki przekazywane społecznym opiekunom.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

15.03.2023