przejdź do głównej treści strony

Konkurs „Filmowy przeWODNIK"

Zapraszamy na rozmowę - informacji udziela nadkom. Andrzej Kusiński - Kierownik Refertu Wodnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

 

Informacja o konkursie:

W ramach trwającej III edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” został ogłoszony konkurs „Filmowy przeWODNIK".

Akcja poświęcona bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą ma na celu propagowanie właściwego zachowania w rejonie akwenów, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć i utonięć zarówno wśród najmłodszych, jak i osób dorosłych.

Podczas tegorocznej akcji Biuro Prewencji KGP wraz z Fundacją PZU ponownie zorganizowało konkurs dla dzieci i młodzieży polegający na przygotowaniu spotu filmowego, trwającego 30-60 sekund i promującego bezpieczne przebywanie nad wodą pn. „Filmowy przeWODNIK”. W konkursie udział wziąć mogą zespoły liczące do 5 osób w wieku do 18 lat pod opieką dorosłego opiekuna.

Spot może być wykonany przy użyciu cyfrowej kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp.

Prace konkursowe można przesyłać do dnia 10 września 2019 r. na adres:

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 września 2019, podczas którego jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną jak co roku wręczone podczas uroczystej gali finałowej ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, plakat konkursu, kartę zgłoszenia oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: wps.bprew@policja.gov.pl.

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

24.06.2019