przejdź do głównej treści strony

Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

Gmina Miasto Szczecin we współpracy z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie, zaprasza do udziału w projekcie pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału rodzin”, w ramach którego udzielane jest „wsparcie doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina, Polic i powiatu polickiego”.

Zainteresowanym opiekunom proponujemy udział w doradztwie w zakresie:

  • pielęgnacji osoby chorej przewlekle (zasady przygotowania się do pielęgnacji, higiena i pielęgnacja, profilaktyka przeciwodleżynowa, zmiana bielizny, itp.),
  • żywienia osoby chorej przewlekle (dieta chorego w różnych jednostkach chorobowych, zasady i sposoby odżywiania, żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych, planowanie żywienia, suplementacja w diecie itp.),
  • rehabilitacji (sposoby podnoszenia i przenoszenia chorego, proste ćwiczenia do wykonania w domu dla opiekuna i podopiecznego, itp.),
  • wsparcia psychologicznego (trudności psychologiczne wynikające z opieki nad osobą chorą, skutki psychologiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad bliskimi oraz radzenie sobie z nimi, wsparcie psychologiczne opiekunów faktycznych, itp.).

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:
1. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin Pani Inspektor Karolina Suszczyńska – e- mail: ksusz@um.szczecin.pl, telefon: 91 424 58 95
2. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni - e-mail: doradztwo@miesnie.szczecin.pl lub telefon: 91 489 42 51

Serdecznie zapraszamy!
 

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 

25.10.2022

ulotka str1
ulotka str2

Lista załączników: